图片
会员登录
登录账号:
登录密码:
验 证 码:
您好,您已登录
您有条新到站内短信
会员中心 退出登录
图片
点评搜索
 
 
点评详情
发布于:2017-12-2 16:54:16  访问:136 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Krótko o najlepszych placach zabaw i nie tylko.

Ruch powinien graćbardzo istotnąrolę w życiu każdego człowieka, a niestetyw większości sytuacjitak się nie dzieje. O nim zapominają jużnie tylkodorośli, botakżei dzieci, które biorą przykład zeosobistychrodziców.Ciw praktycew ogólenie ćwiczą, dlatego maluchyrównieżnie zamierzają tego robić, bo naśladująprywatnychopiekunów.Powinno siętobez wątpieniazmienić, dlategokażdyrodzic powinien przekonaćswojedziecko do sportu. A jak można to osiągnąć?

Sportowe zajęcia dodatkowe

Wbrew pozoromnie tylkohuśtawkimogą być dla dzieciatrakcyjne, bo maluchy sązauroczonewszystkim tym, czego nie znają. To dlatego z przyjemnością udają się naróżne, dodatkowe zajęcia, dlatego rodzice powinni je na nie zapisywać. Do wyborumająwówczasnie tylkolekcje angielskiego,niemniej jednakteżzajęcia sportowe, czyli m.in. tańce dla dziewczynek i piłkę nożną dla chłopaków. Maluchma możliwośćrównieżsamwybraćdla siebie takie lekcje, z których z największą chęcią skorzysta.

Aktywna zabawa z innymi

Jużwręczmaluchy potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, dlatego najbardziej zadowolone sąwtedy, gdy spędzają czas zewłasnąrodzinąlubrówieśnikami. Razem z nimi z chęcią odwiedzą taki
plac zabaw, na którym aż roi się od dzieci. Maluchy w dużych grupach bawią się wmetodęaktywny, bo grają w ganianego, chowanegolubsame organizują sobie wyścigi.Ze 100% pewnościąich rodzice mogą pomóc im zorganizować wolny czas, czyli zaproponowaćnp. grę w zbijaka.Ważnejest to,żebydzieci ruszały sięw grupie, bow grupieza każdym razemjest raźniej.

Ćwiczenia domowe

Zdarza się, żenatomiastdzieci nie mogą wyjść zlokalu mieszkalnegoalbomuszą bawić się tuż obok niego, bo rodzice nie mogą ich nigdzie zabrać.W takiej sytuacjiprzydatnamożeokazać sięwręczzjeżdżalnia, jaką osoba dorosła z łatwością zamontuje i ustawi w swoim ogrodzie.Jeżelinatomiastrodzic dysponuje sporym budynkiem,ma możliwośćw nimutworzyćniesamowity pokój dziecięcy, umieszczając w nim sznur do wspinaczeklubsuchy basen z plastikowymi kulkami. Wystarczyciutpomyśleć i pokombinować,byprzygotować takie pomieszczenie.

共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
图片
脚注信息

注册号: 522300000026556 
版权所有 贵州苗生药业有限公司    黔ICP备17000141号-1
咨询电话:0859-3190677 地址:贵州省兴义市丰都办丰都社区10组